Gimnazjum W Kobylinie Borzymach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Kobylinie Borzymach

Adres Gimnazjum W Kobylinie Borzymach

Lipowa 17
Miejscowość Kobylin-Borzymy
Kod pocztowy 18-204
Gmina Kobylin-Borzymy
Powiat wysokomazowiecki
Województwo podlaskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Kobylinie Borzymach

862743008
Regon 45071757700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Kobylinie Borzymach mieści się w miejscowości Kobylin-Borzymy pod adresem Lipowa 17. Numer tel. do gimnazjum to 862743008. Numer fax: 862743028. Gimnazjum działa na terenie gminy Kobylin-Borzymy, powiat wysokomazowiecki , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 45071757700000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce to 129, z czego 68 to uczennice, a 61 stanowili gimnazjaliści. Powiat wysokomazowiecki ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo podlaskie - 233. Na 1907 uczniów w powiecie przypada 12 innych gimnazjów (158,92 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 152,65 (35567 gimnazjalistów na 233 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.5-1.26-5.5
2006-1.17-0.71-1.17
2007-6.33-0.72-6.33
2008-6.66-0.54-6.66
2009-4.56-0.25-4.56
2010-1.36-0.63-1.36
2011-1.221.72-1.22
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.88-1.29-5.88
20060.13-1.130.13
2007-1.970.49-1.97
2008-3.48-2.03-3.48
2009-3.39-0.31-3.39
2010-3-0.86-3
2011-3.40.51-3.4

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa