Szkoła Podstawowa W Laskowcu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Laskowcu

Adres Szkoła Podstawowa W Laskowcu

46
Miejscowość Laskowiec
Kod pocztowy 19-104
Gmina Trzcianne
Powiat moniecki
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Szkoła Podstawowa W Laskowcu

857384004
Regon 45069659100677
Organ prowadzący ,,EDUKATOR" w Łomży

Szkoła Podstawowa W Laskowcu mieści się w miejscowości Laskowiec pod adresem 46. Numer tel. do szkoły podstawowej to 857384004. Instytucja szkolna znajduje się na terytorium gminy Trzcianne, powiat moniecki , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Szkoła figuruje w rejestrze pod numerem 45069659100677. Jednostka rejestracyjna dla Szkoła Podstawowa W Laskowcu to gmina.

Szkoła Podstawowa W Laskowcu uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

Powiat moniecki ma zarejestrowane 18 szkół podstawowych, a województwo podlaskie - 415. Na 2196 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół podstawowych (122 na placówkę), a średnia w województwie to 165,04 (68493 dzieci w wieku szkolnym na 415 placówek).

Mapa