Gimnazjum W Zawadach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Zawadach

Patron im.Korpusu Ochrony Pogranicza

Adres Gimnazjum W Zawadach

Kościuszki 2
Miejscowość Zawady
Kod pocztowy 16-075
Gmina Zawady
Powiat białostocki
Województwo podlaskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 05221381800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Zawadach znajduje się w miejscowości Zawady pod adresem Kościuszki 2. Szkoła gimnazjalna działa na terytorium gminy Zawady, powiat białostocki , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 05221381800000.

Edukacja w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 114, z czego 47 to uczennice, a 67 stanowili uczniowie. Powiat białostocki ma zarejestrowane 23 gimnazja, a województwo podlaskie - 233. Na 3706 uczniów w powiecie przypada 23 innych jednostek gimnazjalnych (161,13 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 152,65 (35567 uczniów na 233 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.06-1.55-1.06
2006-8.19-3.29-8.19
2007-3.18-1.42-3.18
2008-4.27-0.71-4.27
20091.85-0.881.85
2010-3.140.22-3.14
2011-4.83-3.13-4.83
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.33-1.50.33
2006-7.27-0.63-7.27
2007-1.38-0.33-1.38
2008-4.55-0.25-4.55
20091.31-0.411.31
2010-2.58-0.79-2.58
2011-4.13-1.54-4.13

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa