Szkoła Podstawowa W Kowalewszczyźnie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Kowalewszczyźnie

Adres Szkoła Podstawowa W Kowalewszczyźnie

26
Miejscowość Kowalewszczyzna
Kod pocztowy 18-218
Gmina Sokoły
Powiat wysokomazowiecki
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Kowalewszczyźnie

864764846
Regon 20003367700029
Organ prowadzący Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadnarwiańskich

Szkoła Podstawowa W Kowalewszczyźnie mieści się w miejscowości Kowalewszczyzna pod adresem 26. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 864764846. Jednostka szkolna znajduje się na terenie gminy Sokoły, powiat wysokomazowiecki , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Jednostka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 20003367700029. Instytucja rejestrująca] dla Szkoła Podstawowa W Kowalewszczyźnie to gmina.

Szkoła Podstawowa W Kowalewszczyźnie naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce to 41, z czego 22 stanowiły dziewczynki, a 19 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 1 w pełnym wymiarze godzin oraz 12 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,32 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,08. Powiat wysokomazowiecki ma zarejestrowane 30 szkół podstawowych, a województwo podlaskie - 415. Na 3693 uczniów w powiecie przypada 30 innych szkół podstawowych (123,1 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 165,04 (68493 uczniów na 415 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Kowalewszczyzna: 1
  • w gminie Sokoły: 2
  • powiat wysokomazowiecki: 33
  • województwo podlaskie: 499

Mapa