Punkt Przedszkolny W Konopkach Pokrzywnicy


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny W Konopkach Pokrzywnicy

Adres Punkt Przedszkolny W Konopkach Pokrzywnicy

9
Miejscowość Konopki-Pokrzywnica
Kod pocztowy 16-075
Gmina Zawady
Powiat białostocki
Województwo podlaskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Punkt Przedszkolny W Konopkach Pokrzywnicy

857140221
Regon 45069659100580
Organ prowadzący SOSPPiN "Edukator" w Łomży ul. Wojska Polskiego29A

Punkt Przedszkolny W Konopkach Pokrzywnicy znajduje się w miejscowości Konopki-Pokrzywnica pod adresem 9. Numer tel. do przedszkola to 857140221. Placówka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Zawady, powiat białostocki , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 45069659100580. Organ rejestracyjny dla Punkt Przedszkolny W Konopkach Pokrzywnicy to gmina.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat białostocki ma zarejestrowane 34 przedszkola, a województwo podlaskie - 329. Na 2238 uczniów w powiecie przypada 34 innych przedszkoli (65,82 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 67,87 (22330 przedszkolaków na 329 placówek).

Mapa