Przedszkole W łopuchowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Łopuchowie

Adres Przedszkole W Łopuchowie

Łopuchowo 15
Miejscowość Łopuchowo
Kod pocztowy 62-095
Gmina Murowana Goślina
Powiat poznański
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole W Łopuchowie

618122039
Regon 57210880000071
Organ prowadzący Fundacja Pomoc Dzieciom Wiejskim w Bliżycach

Przedszkole W łopuchowie mieści się w miejscowości Łopuchowo pod adresem Łopuchowo 15. Nr tel. do przedszkola to 618122039. Faks: 618122039. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Murowana Goślina, powiat poznański , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest fundacje. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 57210880000071. Instytucja rejestracyjna dla Przedszkole W łopuchowie to gmina.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 56, z czego 27 stanowiły uczennice, a 29 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 1. Powiat poznański ma zarejestrowane 139 przedszkoli, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 8359 uczniów w powiecie przypada 139 innych przedszkoli (60,14 na placówkę), a średnia w województwie to 74,47 (81467 dzieci w wieku przedszkolnym na 1094 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Łopuchowo: 2
  • w gminie Murowana Goślina: 10
  • powiat poznański: 139
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa