Szkoła Podstawowa W Lisowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Lisowie

Patron Maciej Rataj

Adres Szkoła Podstawowa W Lisowie

Lisow 76
Miejscowość Lisów
Kod pocztowy 38-242
Gmina Skołyszyn
Powiat jasielski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Lisowie

134491031
Strona
Regon 00121413400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Lisowie znajduje się w miejscowości Lisów pod adresem Lisow 76. Telefon do szkoły to 134491031. Numer faksu: 134491031. Instytucja edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Skołyszyn, powiat jasielski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową jednostki szkolnej można znaleźć pod adresem www.splisow.pl. Instytucja edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00121413400000.

Szkoła Podstawowa W Lisowie przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 90, z czego 46 stanowiły uczennice, a 44 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 5,5. Powiat jasielski ma zarejestrowane 72 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 7397 uczniów w powiecie przypada 72 innych szkół podstawowych (102,74 na placówkę), a średnia w województwie to 129,15 (138837 uczniów na 1075 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Lisów: 1
  • w gminie Skołyszyn: 4
  • powiat jasielski: 55
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa