Szkoła Podstawowa W Mieczysławce


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Mieczysławce

Adres Szkoła Podstawowa W Mieczysławce

Mieczysławka 39
Miejscowość Mieczysławka
Kod pocztowy 21-100
Gmina Lubartów
Powiat lubartowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Mieczysławce

818552713
Regon 00118064200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Mieczysławce znajduje się w miejscowości Mieczysławka pod adresem Mieczysławka 39. Nr tel. do szkoły to 818552713. Fax: 818552713. Jednostka szkolna znajduje się na obszarze gminy Lubartów, powiat lubartowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00118064200000.

Szkoła Podstawowa W Mieczysławce uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 35, z czego 18 stanowiły uczennice, a 17 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 7 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,5. Powiat lubartowski ma zarejestrowane 54 szkoły podstawowe, a województwo lubelskie - 963. Na 6457 uczniów w powiecie przypada 54 innych szkół podstawowych (119,57 na placówkę), a średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Mieczysławka: 1
  • w gminie Lubartów: 11
  • powiat lubartowski: 57
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa