Szkoła Podstawowa Nr 4


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 4

Patron Jan Paweł II

Adres Szkoła Podstawowa Nr 4

Kosmonautów 11
Miejscowość Lubartów
Kod pocztowy 21-100
Gmina miasto Lubartów
Powiat lubartowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 4

818551057
Strona
Regon 43125643800019
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 4 mieści się w miejscowości Lubartów pod adresem Kosmonautów 11. Numer telefonu do szkoły to 818551057. Numer fax: 818542468. Jednostka edukacyjna funkcjonuje na terytorium gminy Lubartów, powiat lubartowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www szkoły odwiedzimy pod adresem www.sp4lubartow.pl. Jednostka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 43125643800019.

Szkoła Podstawowa Nr 4 przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających edukację w placówce była równa 264, z czego 124 stanowiły uczennice, a 140 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 35 nauczycieli, z czego 28 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 4. Powiat lubartowski ma zarejestrowane 54 szkoły podstawowe, a województwo lubelskie - 963. Na 6457 uczniów w powiecie przypada 54 innych szkół podstawowych (119,57 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Lubartów: 10
  • w gminie Lubartów: 10
  • powiat lubartowski: 57
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa