Gimnazjum Dla Dorosłych W Rowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dla Dorosłych W Rowie

Adres Gimnazjum Dla Dorosłych W Rowie

27A
Miejscowość Rów
Kod pocztowy 74-300
Gmina Myślibórz
Powiat myśliborski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Dla Dorosłych W Rowie

957472384
Regon 81204164800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Dla Dorosłych W Rowie znajduje się w miejscowości Rów pod adresem 27A. Numer tel. do gimnazjum to 957472384. Numer fax: 957470881. Gimnazjum funkcjonuje na obszarze gminy Myślibórz, powiat myśliborski , województwo zachodniopomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 81204164800000.

Nauka w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki testu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 70, z czego 26 to gimnazjalistki, a 44 stanowili gimnazjaliści. Powiat myśliborski ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo zachodniopomorskie - 333. Na 2265 uczniów w powiecie przypada 14 innych szkół gimnazjalnych (161,79 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 148,59 (49482 dzieci w wieku gimnazjalnym na 333 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-27.34-6.6-12.98
2006-20.97-4.08-9.32
2007-21.22-5.56-10.77
2008-19.97-7.29-11.21
2009-21.94-6.83-13.09
2010-20.3-5.05-10.6
2011-20.9-6.54-11.77
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-23.24-5.16-13.11
2006-23.26-4.47-13.61
2007-20.82-4.89-11.74
2008-21.03-5.84-11.42
2009-19.23-6.44-10.83
2010-24.56-5.44-11.48
2011-18.77-6.88-11.04

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa