Publiczna Szkoła Podstawowa W Przypisówce


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Przypisówce

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Przypisówce

18
Miejscowość Przypisówka
Kod pocztowy 21-136
Gmina Firlej
Powiat lubartowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Przypisówce

818575234
Regon 43266605500018
Organ prowadzący Bystrzycka Halina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Przypisówce mieści się w miejscowości Przypisówka pod adresem - 18. Nr tel. do szkoły to 818575234. Nr faksu: 818575234. Szkoła podstawowa mieści się na terenie gminy Firlej, powiat lubartowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Szkoła znajduje się w rejestrze pod numerem 43266605500018. Organ rejestracyjny dla Publiczna Szkoła Podstawowa W Przypisówce to gmina.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Przypisówce uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 38, z czego 18 to uczennice, a 20 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 3 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,24 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,5. Powiat lubartowski ma zarejestrowane 54 szkoły podstawowe, a województwo lubelskie - 963. Na 6457 uczniów w powiecie przypada 54 innych szkół podstawowych (119,57 na placówkę), a średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Przypisówka: 1
  • w gminie Firlej: 4
  • powiat lubartowski: 57
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa