Szkoła Podstawowa W Woli Sernickiej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Woli Sernickiej

Patron Maria Konopnicka

Adres Szkoła Podstawowa W Woli Sernickiej

243b
Miejscowość Wola Sernicka
Kod pocztowy 21-107
Gmina Serniki
Powiat lubartowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Woli Sernickiej

818510054
Strona
Regon 00066301900029
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Woli Sernickiej znajduje się w miejscowości Wola Sernicka pod adresem - 243b. Numer tel. do szkoły podstawowej to 818510054. Placówka edukacyjna funkcjonuje na obszarze gminy Serniki, powiat lubartowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy placówki edukacyjnej znajdziemy pod adresem spwolasernicka.edupage.org. Instytucja szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00066301900029.

Szkoła Podstawowa W Woli Sernickiej naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających naukę w placówce była równa 103, z czego 54 to dziewczynki, a 49 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 9. Powiat lubartowski ma zarejestrowane 54 szkoły podstawowe, a województwo lubelskie - 963. Na 6457 uczniów w powiecie przypada 54 innych szkół podstawowych (119,57 na placówkę), a średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wola Sernicka: 2
  • w gminie Serniki: 6
  • powiat lubartowski: 57
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa