Szkoła Podstawowa W Brzezinach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Brzezinach

Adres Szkoła Podstawowa W Brzezinach

168
Miejscowość Brzeziny
Kod pocztowy 21-100
Gmina Lubartów
Powiat lubartowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Brzezinach

818552779
Strona
Regon 00118062000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Brzezinach mieści się w miejscowości Brzeziny pod adresem 168. Numer tel. do szkoły to 818552779. Fax: 818552779. Jednostka edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Lubartów, powiat lubartowski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy szkoły można znaleźć pod adresem www.republika.pl/brzeziny. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00118062000000.

Szkoła Podstawowa W Brzezinach naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 82, z czego 43 stanowiły uczennice, a 39 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,75. Powiat lubartowski ma zarejestrowane 54 szkoły podstawowe, a województwo lubelskie - 963. Na 6457 uczniów w powiecie przypada 54 innych szkół podstawowych (119,57 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Brzeziny: 1
  • w gminie Lubartów: 11
  • powiat lubartowski: 57
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa