Gimnazjum Sportowe


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Sportowe

Adres Gimnazjum Sportowe

CHOPINA 6
Miejscowość Lubartów
Kod pocztowy 21-100
Gmina miasto Lubartów
Powiat lubartowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Sportowe

818550110
Regon 06073841400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Sportowe mieści się w miejscowości Lubartów pod adresem CHOPINA 6. Nr tel. do gimnazjum to 818550110. Numer faksu: 818552770. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Lubartów, powiat lubartowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 06073841400000.

Nauka w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat lubartowski ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo lubelskie - 481. Na 2972 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół gimnazjalnych (135,09 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 138,94 (66828 uczniów na 481 placówek).

Mapa