Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Rowie


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Rowie

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Rowie

27A
Miejscowość Rów
Kod pocztowy 74-300
Gmina Myślibórz
Powiat myśliborski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Rowie

957472384
Regon 81263571500000
Organ prowadzący Gmina

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Rowie znajduje się w miejscowości Rów pod adresem 27A. Numer tel. do szkoły zawodowej to 957472384. Nr faksu: 957470881. Szkoła zawodowa mieści się na terenie gminy Myślibórz, powiat myśliborski , województwo zachodniopomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 81263571500000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej nauka trwa trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez kursanta. W ZSZ szczególny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podnosić swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 8, z czego 5 to uczennice, a 3 to kursanci. Powiat myśliborski ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo zachodniopomorskie - 107. Na 379 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (75,8 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 79,01 (8454 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 107 placówek).

Mapa