Szkoła Podstawowa Nr 1


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 1

Adres Szkoła Podstawowa Nr 1

Legionów 3
Miejscowość Lubartów
Kod pocztowy 21-100
Gmina miasto Lubartów
Powiat lubartowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 1

818553021
Strona
Regon 00027045500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 1 mieści się w miejscowości Lubartów pod adresem Legionów 3. Telefon do szkoły podstawowej to 818553021. Numer faksu: 818553021. Szkoła podstawowa mieści się na terytorium gminy Lubartów, powiat lubartowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.sp1.lubartow.pl. Instytucja szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00027045500000.

Szkoła Podstawowa Nr 1 uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce była równa 452, z czego 211 to uczennice, a 241 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 40 nauczycieli, z czego 37 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 12,33. Powiat lubartowski ma zarejestrowane 54 szkoły podstawowe, a województwo lubelskie - 963. Na 6457 uczniów w powiecie przypada 54 innych szkół podstawowych (119,57 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Lubartów: 10
  • w gminie Lubartów: 10
  • powiat lubartowski: 57
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa