Publiczna Szkoła Podstawowa W Górce Lubartowskiej


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Górce Lubartowskiej

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Górce Lubartowskiej

66
Miejscowość Górka Lubartowska
Kod pocztowy 21-104
Gmina Niedźwiada
Powiat lubartowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Górce Lubartowskiej

818514211
Regon 43125149300024
Organ prowadzący Renata Iwaniak

Publiczna Szkoła Podstawowa W Górce Lubartowskiej mieści się w miejscowości Górka Lubartowska pod adresem 66. Numer tel. do szkoły podstawowej to 818514211. Szkoła podstawowa funkcjonuje na obszarze gminy Niedźwiada, powiat lubartowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 43125149300024. Instytucja rejestracyjna dla Publiczna Szkoła Podstawowa W Górce Lubartowskiej to gmina.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Górce Lubartowskiej przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 57, z czego 21 stanowiły dziewczynki, a 36 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 9 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,26 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 0,67. Powiat lubartowski ma zarejestrowane 54 szkoły podstawowe, a województwo lubelskie - 963. Na 6457 uczniów w powiecie przypada 54 innych szkół podstawowych (119,57 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Górka Lubartowska: 1
  • w gminie Niedźwiada: 7
  • powiat lubartowski: 57
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa