Szkoła Podstawowa W Radostowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Radostowie

Adres Szkoła Podstawowa W Radostowie

58
Miejscowość Radostowo
Kod pocztowy 11-320
Gmina Jeziorany
Powiat olsztyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Radostowie

897181706
Regon 51138061300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Radostowie znajduje się w miejscowości Radostowo pod adresem 58. Numer telefonu do szkoły to 897181706. Fax: 897181706. Instytucja edukacyjna znajduje się na terenie gminy Jeziorany, powiat olsztyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła podstawowa znajduje się w rejestrze pod numerem 51138061300000.

Szkoła Podstawowa W Radostowie rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 58, z czego 23 stanowiły uczennice, a 35 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4. Powiat olsztyński ma zarejestrowane 57 szkół podstawowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 6496 uczniów w powiecie przypada 57 innych szkół podstawowych (113,96 na placówkę), a średnia w województwie to 177,81 (92818 uczniów na 522 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Radostowo: 1
  • w gminie Jeziorany: 4
  • powiat olsztyński: 53
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa