Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy W żardenikach


Najważniejsze informacje - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy W Żardenikach

Adres Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy W Żardenikach

34
Miejscowość Żardeniki
Kod pocztowy 11-320
Gmina Jeziorany
Powiat olsztyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Uprawnienia publiczna

Telefon Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy W Żardenikach

897181023
Strona
Regon 51099984200018
Organ prowadzący Powiat ziemski

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach to placówka edukacyjno-wychowawcza, która zapewnia wsparcie i specjalistyczną opiekę dzieciom i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ośrodek stawia sobie za cel rozwijanie umiejętności uczniów, integrowanie ich społecznie oraz przygotowanie do samodzielności i życia w społeczeństwie. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach mieści się pod adresem 34, w miejscowości Żardeniki, w powiecie olsztyńskim, w województwie warmińsko-mazurskim. Lokalizacja placówki pozwala na łatwy dostęp zarówno dla mieszkańców Żardenik, jak i okolicznych miejscowości. Aby skontaktować się z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Żardenikach, można skorzystać z numerów telefonów: 897181023 oraz 89718201

2. Dodatkowo istnieje możliwość kontaktu mailowego poprzez adres [email protected]. Pracownicy placówki są dostępni do rozmowy i udzielenia wszelkich niezbędnych informacji.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach jest placówką publiczną, działającą na podstawie numeru identyfikacji podatkowej 51099984200018. Ośrodek podlega pod Powiat ziemski, co gwarantuje wysoki standard nauczania oraz profesjonalną opiekę nad uczniami. Warto podkreślić, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach to miejsce, gdzie każde dziecko jest traktowane indywidualnie, z szacunkiem i zrozumieniem. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej oraz specjalistycznym metodom nauczania, uczniowie mają szansę rozwijać swoje talenty i umiejętności, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności. Placówka oferuje szeroki zakres zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych, dostosowanych do potrzeb każdego ucznia. W ramach zajęć uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, nabywania nowych umiejętności oraz integracji z rówieśnikami. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach to miejsce, gdzie każde dziecko ma szansę na wszechstronny rozwój i wsparcie w pokonywaniu trudności. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu pedagogicznego i terapeutycznego, uczniowie mogą osiągać sukcesy i rozwijać się w atmosferze akceptacji i zrozumienia.

Mapa