Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Mickiewicza 11
Miejscowość Jeziorany
Kod pocztowy 11-320
Gmina Jeziorany
Powiat olsztyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

897181069
Strona
Regon 51947675500000
Organ prowadzący Gmina

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Jeziorany pod adresem Mickiewicza 11. Telefon do szkoły to 897181069. Fax: 897182240. ZSZ ma lokalizację na terenie gminy Jeziorany, powiat olsztyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową szkoły o profilu zawodowym odwiedzimy pod adresem www.zspjeziorany.szkolnastrona.pl. ZSZ figuruje w rejestrze pod numerem 51947675500000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ nauka trwa trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do dobrowolnego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub uzupełniać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba kursantów pobierających edukację w placówce to 40, z czego 16 stanowiły kursantki, a 24 to uczniowie. Powiat olsztyński ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo warmińsko-mazurskie - 90. Na 450 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (112,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,52 (8687 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 90 placówek).

Mapa