Gimnazjum Im. Seweryna Pieniężnego


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Seweryna Pieniężnego

Patron Seweryn Pieniężny

Adres Gimnazjum Im. Seweryna Pieniężnego

KONOPNICKIEJ 13
Miejscowość Jeziorany
Kod pocztowy 11-320
Gmina Jeziorany
Powiat olsztyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Seweryna Pieniężnego

897181535
Strona
Regon 51089132300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Seweryna Pieniężnego mieści się w miejscowości Jeziorany pod adresem KONOPNICKIEJ 13. Nr tel. do szkoły to 897181535. Numer faksu: 897183073. Szkoła gimnazjalna działa na terenie gminy Jeziorany, powiat olsztyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem zsjeziorany.edupage.org. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 51089132300000.

Edukacja w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci stosownego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 244, z czego 121 stanowiły uczennice, a 123 stanowili gimnazjaliści. Powiat olsztyński ma zarejestrowane 26 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2952 uczniów w powiecie przypada 26 innych placówek gimnazjalnych (113,54 na placówkę), a średnia w województwie to 150,87 (46316 gimnazjalistów na 307 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.32-0.95-1.32
2006-2.14-1.76-2.14
2007-0.03-0.75-0.03
2008-0.83-0.24-0.83
2009-1.14-0.72-1.14
2010-2.45-0.64-2.45
2011-2.61-1.75-2.61
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.28-1.83-1.28
2006-2.78-0.64-2.78
2007-1.79-1.37-1.79
2008-1.79-0.96-1.79
2009-2.66-1.6-2.66
2010-4.73-3.11-4.73
2011-4.39-1.95-4.39

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum