Specjalna Szkoła Przysposabiająca Do Pracy W żardenikach


Najważniejsze informacje - Specjalna Szkoła Przysposabiająca Do Pracy W Żardenikach

Adres Specjalna Szkoła Przysposabiająca Do Pracy W Żardenikach

34
Miejscowość Żardeniki
Kod pocztowy 11-320
Gmina Jeziorany
Powiat olsztyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Specjalna Szkoła Przysposabiająca Do Pracy W Żardenikach

897181023
Strona
Regon 51099984200015
Organ prowadzący Powiat ziemski

Specjalna Szkoła Przysposabiająca Do Pracy W żardenikach mieści się w miejscowości Żardeniki pod adresem 34. Nr tel. do placówki to 897181023. Nr faksu: 897182012. Placówka mieści się na obszarze gminy Jeziorany, powiat olsztyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę internetową placówki znajdziemy pod adresem [email protected]. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 51099984200015.

W 2013 roku całkowita liczba słuchaczy pobierających naukę w placówce była równa 19, z czego 10 to uczennice, a 9 stanowili kursanci. Powiat olsztyński ma zarejestrowane 42 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo warmińsko-mazurskie - 650. Na 311 uczniów w powiecie przypada 42 innych placówek edukacyjnych (7,4 na placówkę), a średnia w województwie to 6,91 (4493 kursantów na 650 placówek).

Mapa