Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Ks. Bpa Gen. Broni Tadeusza Płoskiego W Kłębowie


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Ks. Bpa Gen. Broni Tadeusza Płoskiego W Kłębowie

Patron Ks. Bp gen. broni Tadeusz Płoski

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Ks. Bpa Gen. Broni Tadeusza Płoskiego W Kłębowie

7
Miejscowość Kłębowo
Kod pocztowy 11-100
Gmina Lidzbark Warmiński
Powiat lidzbarski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Ks. Bpa Gen. Broni Tadeusza Płoskiego W Kłębowie

897662315
Strona
Regon 28142033600000
Organ prowadzący Stowarzyszenie "RAZEM W KŁĘBOWIE"

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Ks. Bpa Gen. Broni Tadeusza Płoskiego W Kłębowie znajduje się w miejscowości Kłębowo pod adresem 7. Numer tel. do szkoły to 897662315. Jednostka szkolna mieści się na terenie gminy Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Stronę internetową szkoły podstawowej można odwiedzić pod adresem http://sites.google.com/site/klebowo. Instytucja szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 28142033600000. Jednostka rejestrująca dla Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Ks. Bpa Gen. Broni Tadeusza Płoskiego W Kłębowie to gmina.

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Ks. Bpa Gen. Broni Tadeusza Płoskiego W Kłębowie edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce była równa 58, z czego 32 stanowiły uczennice, a 26 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 5 na pełen etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,19 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,83. Powiat lidzbarski ma zarejestrowane 17 szkół podstawowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 2583 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół podstawowych (151,94 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 177,81 (92818 dzieci w wieku szkolnym na 522 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Kłębowo: 1
  • w gminie Lidzbark Warmiński: 4
  • powiat lidzbarski: 21
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa