Szkoła Podstawawa Im. Andrzeja Knapczyka - Ducha


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawawa Im. Andrzeja Knapczyka - Ducha

Patron Andrzej Knapczyk - Duch

Adres Szkoła Podstawawa Im. Andrzeja Knapczyka - Ducha

Czerwienne 86
Miejscowość Czerwienne
Kod pocztowy 34-407
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawawa Im. Andrzeja Knapczyka - Ducha

182658106
Regon 49065707400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawawa Im. Andrzeja Knapczyka - Ducha znajduje się w miejscowości Czerwienne pod adresem Czerwienne 86. Numer tel. do szkoły podstawowej to 182658106. Nr fax: 182658106. Instytucja edukacyjna funkcjonuje na terenie gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową jednostki szkolnej można znaleźć pod adresem www.czerwienne.mtwnet.pl. Jednostka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 49065707400000.

Szkoła Podstawawa Im. Andrzeja Knapczyka - Ducha uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 43, z czego 23 stanowiły dziewczynki, a 20 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 4 na cały etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,23 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 0,67. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Czerwienne: 4
  • w gminie Czarny Dunajec: 20
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa

szkoła podstawowa