Szkoła Podstawowa Nr 2 W Cichem


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2 W Cichem

Patron brak

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2 W Cichem

453A
Miejscowość Ciche
Kod pocztowy 34-407
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2 W Cichem

182658104
Regon 12252933500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Cichem znajduje się w miejscowości Ciche pod adresem - 453A. Nr tel. do szkoły podstawowej to 182658104. Nr fax: 182658104. Instytucja szkolna mieści się na terenie gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www instytucji edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.ciche-gim.webpark.pl. Jednostka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 12252933500000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Cichem przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 111, z czego 51 to uczennice, a 60 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 2 na cały etat oraz 13 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 0,15. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ciche: 4
  • w gminie Czarny Dunajec: 20
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa