Szkoła Podstawowa W Pieniążkowicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Pieniążkowicach

Patron Św. Jadwiga Królowa

Adres Szkoła Podstawowa W Pieniążkowicach

142
Miejscowość Pieniążkowice
Kod pocztowy 34-408
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Pieniążkowicach

182758579
Regon 49065702200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Pieniążkowicach mieści się w miejscowości Pieniążkowice pod adresem 142. Telefon do szkoły podstawowej to 182758579. Instytucja edukacyjna mieści się na terenie gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową szkoły można znaleźć pod adresem sp-pieniazkowice.za.pl. Instytucja edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 49065702200000.

Szkoła Podstawowa W Pieniążkowicach naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 100, z czego 39 stanowiły dziewczynki, a 61 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 18 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 1,57. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Pieniążkowice: 1
  • w gminie Czarny Dunajec: 20
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa