Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Okrężna 4a
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

146269751
Strona
Regon 12143982500027
Organ prowadzący Mikapolis sp. z o.o

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna mieści się w miejscowości Tarnów pod adresem Okrężna 4a. Nr tel. do szkoły to 146269751. ZSZ znajduje się na terenie gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Stronę www zasadniczej szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.znss-tarnow.pl. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się w rejestrze pod numerem 12143982500027. Jednostka rejestracyjna dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna to miasto na prawach powiatu.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum i technikum, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Młodzież zyskuje wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W szkole zawodowej główny nacisk położono na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% całego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń podejdzie do nieobowiązkowego egzaminu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także uzupełniać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat tarnów ma zarejestrowane 11 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 902 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół zawodowych (82 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Mapa