Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Adres Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Okrężna 4a
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

146269751
Strona
Regon 12143982500034
Organ prowadzący Mikapolis sp. z o.o

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem Okrężna 4a. Telefon do placówki to 146269751. Placówka mieści się na terenie gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Stronę internetową placówki można znaleźć pod adresem www.znss-tarnow.pl. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 12143982500034. Instytucja rejestrująca] dla Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy to miasto na prawach powiatu.

Powiat tarnów ma zarejestrowane 60 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo małopolskie - 1461. Na 935 uczniów w powiecie przypada 60 innych placówek edukacyjnych (15,58 na placówkę), a średnia w województwie to 8,08 (11809 wychowanków na 1461 placówek).

Mapa