Gimnazjum Nr 56


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 56

Patron ALEKSEGO DAWIDOWSKIEGO PS. "ALEK"

Adres Gimnazjum Nr 56

FILARECKA 2
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-582
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 56

228397963
Regon 01602660700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 56 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem FILARECKA 2. Nr tel. do szkoły to 228397963. Numer fax: 228398780. Placówka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gimnazjum56.edu.pl. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01602660700000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 210, z czego 112 to gimnazjalistki, a 98 to uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 26 nauczycieli, z czego 17 na pełen etat oraz 9 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,89. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych gimnazjów (150,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.765.665.66
20065.425.065.06
20074.386.226.22
20085.75.455.45
20093.224.194.19
20105.964.184.18
20114.114.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.235.215.21
20066.846.086.08
20075.475.945.94
20086.915.595.59
20092.154.894.89
20107.444.84.8
20115.784.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum