Szkoła Podstawowa Nr 32 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Małego Powstańca


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 32 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Małego Powstańca

Patron Mały Powstaniec

Adres Szkoła Podstawowa Nr 32 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Małego Powstańca

LEWARTOWSKIEGO 2
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-190
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 32 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Małego Powstańca

228310823
Regon 01020996200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 32 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Małego Powstańca mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem LEWARTOWSKIEGO 2. Telefon do szkoły podstawowej to 228310823. Faks: 228310834. Placówka szkolna ma lokalizację na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły podstawowej znajdziemy pod adresem www.sp32.waw.pl. Placówka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01020996200000.

Szkoła Podstawowa Nr 32 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Małego Powstańca rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce to 364, z czego 184 to uczennice, a 180 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 60 nauczycieli, z czego 51 w pełnym wymiarze godzin oraz 9 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 5,67. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa