Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy Nr 9


Najważniejsze informacje - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 9

Adres Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 9

Jana Paska 10
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-640
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Uprawnienia publiczna

Telefon Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 9

228332205
Regon 01586776000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy Nr 9 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Jana Paska 10. Telefon do placówki to 228332205. Nr fax: 228332205. Placówka ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www placówki można znaleźć pod adresem sosw9warszawa.edupage.org. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 01586776000000.

W placówce pracuje łącznie 39 nauczycieli, z czego 34 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na ucznia przypada 1,77 nauczyciela. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 6,8. Powiat warszawa ma zarejestrowane 424 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 5572 uczniów w powiecie przypada 424 innych placówek edukacyjnych (13,14 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,16 (14042 kursantów na 1721 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa