Przedszkole 361


Informacje ogólne

Adres Włościańska 6a
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-710
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Telefon 226333892
Fax 226333892
Regon 01252450900000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 135
Liczba uczennic 67
Liczba uczniów 68
Całkowita liczba nauczycieli 11
Nauczyciele - pełen etat 10
Nauczyciele - pół etatu 1

Przedszkole 361 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Włościańska 6a. Nr tel. do przedszkola to 226333892. Fax: 226333892. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 01252450900000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczących się w placówce wynosiła 135, z czego 67 stanowiły dziewczynki, a 68 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 10. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa