Przedszkole Miejskie Nr 1 Im. Krasnala Hałabały


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 1 Im. Krasnala Hałabały

Patron im. Krasnala Hałabały

Adres Przedszkole Miejskie Nr 1 Im. Krasnala Hałabały

Mickiewicza 11
Miejscowość Łobez
Kod pocztowy 73-150
Gmina Łobez
Powiat łobeski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 1 Im. Krasnala Hałabały

913974611
Strona
Regon 32093657300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 1 Im. Krasnala Hałabały znajduje się w miejscowości Łobez pod adresem Mickiewicza 11. Numer tel. do przedszkola to 913974611. Faks: 913974611. Przedszkole znajduje się na terytorium gminy Łobez, powiat łobeski , województwo zachodniopomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.krasnal.lobez.blizej.info. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 32093657300000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce wynosiła 141, z czego 65 stanowiły uczennice, a 76 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 18 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 9. Powiat łobeski ma zarejestrowane 12 przedszkoli, a województwo zachodniopomorskie - 413. Na 633 uczniów w powiecie przypada 12 innych przedszkoli (52,75 na placówkę), a średnia w województwie to 71,81 (29658 przedszkolaków na 413 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Łobez: 5
  • w gminie Łobez: 7
  • powiat łobeski: 18
  • województwo zachodniopomorskie: 689

Mapa