Filia Przedszkola Miejskiego Nr 1


Najważniejsze informacje - Filia Przedszkola Miejskiego Nr 1

Patron im. Krasnala Hałabały

Adres Filia Przedszkola Miejskiego Nr 1

Spokojna 4
Miejscowość Łobez
Kod pocztowy 73-150
Gmina Łobez
Powiat łobeski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Filia Przedszkola Miejskiego Nr 1

913934611
Strona
Regon 32093657300001
Organ prowadzący Gmina

Filia Przedszkola Miejskiego Nr 1 mieści się w miejscowości Łobez pod adresem Spokojna 4. Nr tel. do przedszkola to 913934611. Nr fax: 913974611. Jednostka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Łobez, powiat łobeski , województwo zachodniopomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową przedszkola odwiedzimy pod adresem www.krasnal.lobez.blizejinfo.pl. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 32093657300001.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 152, z czego 77 to dziewczynki, a 75 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 9. Powiat łobeski ma zarejestrowane 12 przedszkoli, a województwo zachodniopomorskie - 413. Na 633 uczniów w powiecie przypada 12 innych przedszkoli (52,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 71,81 (29658 przedszkolaków na 413 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Łobez: 5
  • w gminie Łobez: 7
  • powiat łobeski: 18
  • województwo zachodniopomorskie: 689

Mapa