Gimnazjum Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dla Dorosłych

Adres Gimnazjum Dla Dorosłych

Kościuszki 17
Miejscowość Łobez
Kod pocztowy 73-150
Gmina Łobez
Powiat łobeski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Dla Dorosłych

913974761
Regon 81238547700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Łobez pod adresem Kościuszki 17. Numer telefonu do gimnazjum to 913974761. Numer fax: 913974761. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Łobez, powiat łobeski , województwo zachodniopomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 81238547700000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 81, z czego 25 stanowiły gimnazjalistki, a 56 to uczniowie. Powiat łobeski ma zarejestrowane 7 gimnazjów, a województwo zachodniopomorskie - 333. Na 1243 uczniów w powiecie przypada 7 innych gimnazjów (177,57 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 148,59 (49482 dzieci w wieku gimnazjalnym na 333 placówek).

Mapa