Gimnazjum Integracyjne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Integracyjne

Patron Adam Mickiewicz

Adres Gimnazjum Integracyjne

Kościuszki 17
Miejscowość Łobez
Kod pocztowy 73-150
Gmina Łobez
Powiat łobeski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Integracyjne

913974761
Regon 81200012900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Integracyjne znajduje się w miejscowości Łobez pod adresem Kościuszki 17. Numer tel. do gimnazjum to 913974761. Nr faksu: 913974761. Gimnazjum ma lokalizację na terenie gminy Łobez, powiat łobeski , województwo zachodniopomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 81200012900000.

Nauka w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce to 418, z czego 203 stanowiły gimnazjalistki, a 215 stanowili uczniowie. Powiat łobeski ma zarejestrowane 7 gimnazjów, a województwo zachodniopomorskie - 333. Na 1243 uczniów w powiecie przypada 7 innych jednostek gimnazjalnych (177,57 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 148,59 (49482 dzieci w wieku gimnazjalnym na 333 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-26-4.1-12.21
20060.59-5.04-13.68
2007-0.87-7.12-14.13
2008-25.23-4.28-13.48
2009-22.39-2.1-10.87
2010-24.01-3.37-10.72
20112-3.29-10.65
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-22.89-4.88-12.03
2006-0.92-5.55-11.5
2007-24.98-6.03-13.02
2008-21.6-5.23-12.43
2009-0.92-2.8-10.84
2010-19.98-2.07-8.83
2011-23.87-4.45-12.52

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa