Szkoła Podstawowa Nr 41


Informacje ogólne

Patron Władysław Broniewski
Adres Kormoranów 23
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 322322341
Fax 322322341
Strona
Regon 00072133700000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 359
Liczba uczennic 181
Liczba uczniów 178
Całkowita liczba nauczycieli 37
Nauczyciele - pełen etat 27
Nauczyciele - pół etatu 10

Szkoła Podstawowa Nr 41 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Kormoranów 23. Telefon do szkoły podstawowej to 322322341. Faks: 322322341. Jednostka edukacyjna funkcjonuje na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www jednostki szkolnej znajdziemy pod adresem www.sp41.gliwice.pl. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00072133700000.

Szkoła Podstawowa Nr 41 uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 359, z czego 181 stanowiły uczennice, a 178 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 37 nauczycieli, z czego 27 w pełnym wymiarze godzin oraz 10 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,7. Powiat gliwice ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 9107 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (275,97 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa