Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 Im. Marii Konopnickiej W Knurowie


Najważniejsze informacje - Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 Im. Marii Konopnickiej W Knurowie

Patron Maria Konopnicka

Adres Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 Im. Marii Konopnickiej W Knurowie

Aleja Lipowa 12
Miejscowość Knurów
Kod pocztowy 44-196
Gmina miasto Knurów
Powiat gliwicki
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 Im. Marii Konopnickiej W Knurowie

322352745
Regon 27107811800000
Organ prowadzący Gmina

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 Im. Marii Konopnickiej W Knurowie mieści się w miejscowości Knurów pod adresem Aleja Lipowa 12. Nr tel. do szkoły to 322352745. Numer faksu: 322352745. Jednostka edukacyjna działa na terytorium gminy Knurów, powiat gliwicki , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy placówki edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.msp9.strony.gni.pl. Szkoła podstawowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27107811800000.

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 Im. Marii Konopnickiej W Knurowie przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 216, z czego 114 stanowiły dziewczynki, a 102 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 21 nauczycieli, z czego 15 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 2,5. Powiat gliwicki ma zarejestrowane 38 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 6647 uczniów w powiecie przypada 38 innych szkół podstawowych (174,92 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Knurów: 15
  • w gminie Knurów: 15
  • powiat gliwicki: 52
  • województwo śląskie: 2020

Mapa