Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10


Informacje ogólne

Patron Juliusz Słowacki
Adres Ligonia 36
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 322318861
Fax 322318861
Strona
Regon 00072166200000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 390
Liczba uczennic 188
Liczba uczniów 202
Całkowita liczba nauczycieli 54
Nauczyciele - pełen etat 42
Nauczyciele - pół etatu 12

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Ligonia 36. Numer telefonu do szkoły to 322318861. Faks: 322318861. Placówka szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki szkolnej można odwiedzić pod adresem sp10gliwice.pl. Instytucja edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00072166200000.

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 390, z czego 188 to uczennice, a 202 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 54 nauczycieli, z czego 42 na pełen etat oraz 12 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,5. Powiat gliwice ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 9107 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (275,97 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa