Miejskie Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 W Płocku


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 W Płocku

Adres Miejskie Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 W Płocku

Gałczyńskiego 7
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-400
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 W Płocku

243642655
Regon 61002537300000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 W Płocku znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Gałczyńskiego 7. Nr tel. do przedszkola to 243642655. Faks: 243642655. Przedszkole znajduje się na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 61002537300000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 202, z czego 93 to dziewczynki, a 109 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 27 nauczycieli, z czego 26 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 26. Powiat płock ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3692 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (94,67 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa