Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. św. Jana Bosko W Skawie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Św. Jana Bosko W Skawie

Patron Św. Jan Bosko

Adres Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Św. Jana Bosko W Skawie

Skawa 584A
Miejscowość Skawa
Kod pocztowy 34-713
Gmina Raba Wyżna
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Św. Jana Bosko W Skawie

182686005
Strona
Regon 49045275100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. św. Jana Bosko W Skawie znajduje się w miejscowości Skawa pod adresem Skawa 584A. Telefon do szkoły to 182686005. Nr faksu: 182686005. Instytucja edukacyjna mieści się na terytorium gminy Raba Wyżna, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki szkolnej znajdziemy pod adresem www.zs.skawa.rabawyzna.pl. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 49045275100000.

Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. św. Jana Bosko W Skawie rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce to 183, z czego 79 stanowiły dziewczynki, a 104 stanowili chłopcy. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Mapa