Szkoła Podstawowa Nr 3 W Rabce-zdroju


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 3 W Rabce-Zdroju

Patron Adam Mickiewicz

Adres Szkoła Podstawowa Nr 3 W Rabce-Zdroju

Poniatowskiego 186
Miejscowość Rabka-Zdrój
Kod pocztowy 34-700
Gmina Rabka-Zdrój
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 3 W Rabce-Zdroju

182676184
Strona
Regon 49066961100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 3 W Rabce-zdroju znajduje się w miejscowości Rabka-Zdrój pod adresem Poniatowskiego 186. Numer tel. do szkoły podstawowej to 182676184. Nr fax: 182676184. Instytucja szkolna działa na obszarze gminy Rabka-Zdrój, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły podstawowej znajdziemy pod adresem www.sp3.rabka.pl. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 49066961100000.

Szkoła Podstawowa Nr 3 W Rabce-zdroju edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających naukę w placówce była równa 189, z czego 105 to dziewczynki, a 84 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 19 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,38. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Rabka-Zdrój: 9
  • w gminie Rabka-Zdrój: 12
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa