Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Władysław Orkan

Adres Szkoła Podstawowa

1
Miejscowość Skomielna Biała
Kod pocztowy 32-434
Gmina Lubień
Powiat myślenicki
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

182687287
Regon 49066473700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Skomielna Biała pod adresem - 1. Nr tel. do szkoły to 182687287. Numer faksu: 182687287. Placówka edukacyjna działa na obszarze gminy Lubień, powiat myślenicki , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła figuruje w rejestrze pod numerem 49066473700000.

Szkoła Podstawowa rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 205, z czego 114 stanowiły uczennice, a 91 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 27 nauczycieli, z czego 15 w pełnym wymiarze godzin oraz 12 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,25. Powiat myślenicki ma zarejestrowane 55 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 8727 uczniów w powiecie przypada 55 innych szkół podstawowych (158,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Skomielna Biała: 3
  • w gminie Lubień: 9
  • powiat myślenicki: 83
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa