Przedszkole W Chabówce


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Chabówce

Adres Przedszkole W Chabówce

Chabówka 274a
Miejscowość Chabówka
Kod pocztowy 34-720
Gmina Rabka-Zdrój
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole W Chabówce

182776838
Regon 49079703600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole W Chabówce znajduje się w miejscowości Chabówka pod adresem Chabówka 274a. Nr tel. do przedszkola to 182776838. Przedszkole funkcjonuje na terytorium gminy Rabka-Zdrój, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 49079703600000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 95, z czego 50 stanowiły uczennice, a 45 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 5 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,25. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 53 przedszkola, a województwo małopolskie - 1123. Na 2090 uczniów w powiecie przypada 53 innych przedszkoli (39,43 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Chabówka: 1
  • w gminie Rabka-Zdrój: 12
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa