Przedszkole Gminne


Najważniejsze informacje - Przedszkole Gminne

Adres Przedszkole Gminne

584A
Miejscowość Skawa
Kod pocztowy 34-713
Gmina Raba Wyżna
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Gminne

182686025
Regon 12150170200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Gminne znajduje się w miejscowości Skawa pod adresem 584A. Numer telefonu do przedszkola to 182686025. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Raba Wyżna, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 12150170200000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających edukację w placówce to 123, z czego 61 stanowiły uczennice, a 62 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 1,75. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 53 przedszkola, a województwo małopolskie - 1123. Na 2090 uczniów w powiecie przypada 53 innych przedszkoli (39,43 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Skawa: 2
  • w gminie Raba Wyżna: 12
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa