Szkoła Podstawowa Im. świętej Królowej Jadwigi W Zespole Szkół W Dydni


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Świętej Królowej Jadwigi W Zespole Szkół W Dydni

Patron Świeta Królowa Jadwiga

Adres Szkoła Podstawowa Im. Świętej Królowej Jadwigi W Zespole Szkół W Dydni

221
Miejscowość Dydnia
Kod pocztowy 36-204
Gmina Dydnia
Powiat brzozowski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Świętej Królowej Jadwigi W Zespole Szkół W Dydni

134303530
Regon 00119733500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. świętej Królowej Jadwigi W Zespole Szkół W Dydni znajduje się w miejscowości Dydnia pod adresem 221. Numer telefonu do szkoły to 134303530. Nr fax: 134303530. Jednostka edukacyjna ma lokalizację na terenie gminy Dydnia, powiat brzozowski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www placówki szkolnej można odwiedzić pod adresem www.szkoladydnia.republika.pl. Instytucja szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00119733500000.

Szkoła Podstawowa Im. świętej Królowej Jadwigi W Zespole Szkół W Dydni edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 179, z czego 85 stanowiły dziewczynki, a 94 to uczniowie. Powiat brzozowski ma zarejestrowane 46 szkół podstawowych, a województwo podkarpackie - 1075. Na 5258 uczniów w powiecie przypada 46 innych szkół podstawowych (114,3 na placówkę), a średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Mapa