Samorządowe Przedszkole W Dydni


Najważniejsze informacje - Samorządowe Przedszkole W Dydni

Adres Samorządowe Przedszkole W Dydni

212
Miejscowość Dydnia
Kod pocztowy 36-204
Gmina Dydnia
Powiat brzozowski
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 18043586000000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowe Przedszkole W Dydni mieści się w miejscowości Dydnia pod adresem 212. Przedszkole działa na terytorium gminy Dydnia, powiat brzozowski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 18043586000000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających naukę w placówce była równa 42, z czego 25 stanowiły dziewczynki, a 17 stanowili uczniowie. Powiat brzozowski ma zarejestrowane 17 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 1023 uczniów w powiecie przypada 17 innych przedszkoli (60,18 na placówkę), a średnia w województwie to 61,67 (37125 dzieci w wieku przedszkolnym na 602 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Dydnia: 2
  • w gminie Dydnia: 7
  • powiat brzozowski: 33
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa