Szkoła Podstawowa Nr 4 W Izdebkach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 4 W Izdebkach

Adres Szkoła Podstawowa Nr 4 W Izdebkach

438
Miejscowość Izdebki
Kod pocztowy 36-203
Gmina Nozdrzec
Powiat brzozowski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 4 W Izdebkach

134399730
Regon 00121450700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 4 W Izdebkach mieści się w miejscowości Izdebki pod adresem 438. Numer telefonu do szkoły to 134399730. Placówka szkolna mieści się na terenie gminy Nozdrzec, powiat brzozowski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Instytucja edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00121450700000.

Szkoła Podstawowa Nr 4 W Izdebkach edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 95, z czego 43 stanowiły uczennice, a 52 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 2. Powiat brzozowski ma zarejestrowane 46 szkół podstawowych, a województwo podkarpackie - 1075. Na 5258 uczniów w powiecie przypada 46 innych szkół podstawowych (114,3 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 129,15 (138837 uczniów na 1075 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Izdebki: 3
  • w gminie Nozdrzec: 5
  • powiat brzozowski: 33
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa