Szkoła Muzyczna I Stopnia W Dydni


Najważniejsze informacje - Szkoła Muzyczna I Stopnia W Dydni

Adres Szkoła Muzyczna I Stopnia W Dydni

221
Miejscowość Dydnia
Kod pocztowy 36-204
Gmina Dydnia
Powiat brzozowski
Województwo podkarpackie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Muzyczna I Stopnia W Dydni

134303550
Regon 18087851000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Muzyczna I Stopnia W Dydni znajduje się w miejscowości Dydnia pod adresem 221. Numer telefonu do placówki to 134303550. Nr fax: 134303530. Placówka znajduje się na obszarze gminy Dydnia, powiat brzozowski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 18087851000000.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy pobierających naukę w placówce była równa 120, z czego 68 stanowiły kursantki, a 52 to uczniowie. W placówce pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 5 na pełen etat oraz 11 na pół etatu. Na ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,45. Powiat brzozowski ma zarejestrowane 41 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo podkarpackie - 1035. Na 179 uczniów w powiecie przypada 41 innych placówek edukacyjnych (4,37 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 7,66 (7931 słuchaczy na 1035 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Dydnia: 2
  • w gminie Dydnia: 7
  • powiat brzozowski: 33
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa