Publiczna Szkoła Podstawowa W Grabówce


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Grabówce

Patron Maria Kołsut

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Grabówce

Grabówka 67
Miejscowość Grabówka
Kod pocztowy 23-235
Gmina Annopol
Powiat kraśnicki
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Grabówce

158613231
Regon 00118791100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Grabówce mieści się w miejscowości Grabówka pod adresem Grabówka 67. Numer tel. do szkoły podstawowej to 158613231. Nr faksu: 158613231. Instytucja edukacyjna działa na obszarze gminy Annopol, powiat kraśnicki , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły znajdziemy pod adresem psp.grabowka.cba.pl. Placówka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00118791100000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Grabówce naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 81, z czego 47 stanowiły uczennice, a 34 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2,25. Powiat kraśnicki ma zarejestrowane 55 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 6231 uczniów w powiecie przypada 55 innych szkół podstawowych (113,29 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Grabówka: 1
  • w gminie Annopol: 8
  • powiat kraśnicki: 54
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa